Vybusne armatury

Ochrana proti výbuchu je pojištění proti výbuchu, které je jedním z nejdůležitějších životů v oblastech ohrožených takovou explozí. Na konci vhodného působení proti vznícení nebo požáru by měl být vytvořen dobrý způsob bezpečnosti proti výbuchu. Tato řešení lze aplikovat v každé zóně v jakémkoliv plánu, který je v nebezpečí požáru.

Welltox

Současně budou diskutované organismy přijímány všude tam, kde je v průmyslu výbušný prach. Systém ochrany proti výbuchu centrálně shromažďuje faktor, kterým je potlačení výbuchu. Tento proces je založen především na studiu první fáze výbuchu. Potom použijte opatření, jehož konec bude eliminovat explozi v určitém zařízení. V důsledku toho se exploze nerozšíří a je ihned potlačena ihned po zapálení. To vše ovlivňuje, že se oheň nepohybuje. Tento postup je nejuniverzálnějším prostředkem ochrany proti výbuchu, a když ho nyní ochrání před svými produkty. Redukuje produkty výbuchu. Na této úrovni jsou míněny takové maličkosti, jako jsou láhve na hasicí plyn, senzory tlaku, optické senzory, čidla prachu a řídicí centra. Dalším krokem je zmírnění výbuchu. Tento proces spočívá především v tom, že lidé využívají účinky výbuchu mimo chráněné zařízení. V důsledku toho se tlak uvnitř zařízení vrátí na populární úroveň. K dekompresním systémům patří dekompresní panely, klapky se samouzavíracím mechanismem a bezplamenné odlehčovací systémy. Systém ochrany proti výbuchu zároveň rozpojuje výbuch. Existuje tedy systém pro izolaci výbuchu. Jeho plán je především uzavření potrubí nebo kanálů. Proč? Především proto, že obě předchozí metody eliminují pouze účinky ohně. Některé zbytkové účinky výbuchu se však mohou dostat přes potrubí a kanály, což může vést k sekundárním výbuchům, což je také náročnější na výrobky. Proto, a uzavírací systém je v plánu zabránit již zmíněným sekundárním výbuchům. Jedná se například o láhve na hasicí plyn, uzavírací ventily, uzavírací šoupátka, vypínací systémy, odlehčovací ventily a podobně.