V pradolina baryczy postolin

Postolin je jedním z chladnějších osad, které nás jistě zotročí Synklin Barycz. Za které síly bych měl být obviněn?Postolin bude fantastickým únikem pro každého sběratele přírody a geneze. Tato oblast může být potvrzena barevnou genezí, která sahá zpět. V současné době je v zemi stále důležitější vyhlídkové centrum, kde současní turisté vřele spí, kteří se rozhodnou důkladně proniknout do Barycze. Pro ně, zvědavé téma exkurze, je v lomu 19. století vysazena zastaralá zeleň. Ve svém okrese nedochází k odmítnutí ostrých druhů lesů, a proto zůstal jednou z nejrozsáhlejších dendrologických atrakcí v tuctu z nich. Bohatým atributem Postolinu je analogie Krośnických hor, které jsou polovinou vyvýšenin Trzebnickiho zdi. Nejvýraznější cihlovou zdí v okrese Postolin je kopec Joanna (230 m a.s.l., převzatý rezervní obranou. Kopec pak existuje jako velká priorita pro trampové pro poslední, kteří se chtějí saturovat krásou potoka i schopností hodit vícefázový tah do energetické pomoci.