Pole nebezpeci zony

https://slimul.eu/cz/Ultra Slim - Způsob, jak se zbavit nadváhy a vrátit se k plné energii!

Vzhledem k nedávným skutečnostem, že v Evropské unii existovaly různé bezpečnostní předpisy, bylo rozhodnuto o harmonizaci předpisů. Byly zavedeny požadavky ATEX, které jsou v případě prostředí s nebezpečím výbuchu a praktického příslušenství v těchto oblastech označovány. Účelem těchto změn je snížení rizika, resp. Jeho úplná eliminace, která je spojena s používáním zboží v oblastech, kde hrozí nebezpečí výbuchu, a to zóny EX.

Požadavky EX, resp. Směrnice, definují požadavky, které musí být splněny pro daný výrobek, který je ponechán pro připojení v oblastech ohrožených výbuchem. Hlavním cílem systému je harmonizace postupů shody zařízení a ochranných systémů v posledních zónách s rizikem výbuchu a zajištění jejich jednoduchého proudění do země Evropské unie.Tento princip platí pro všechna elektrická a neelektrická zařízení a ochranná opatření, která budou napnuta v oblastech s nebezpečím výbuchu. Požadavky ATEX platí také pro bezpečnostní, létající a zlepšovací zařízení, která budou používána mimo prostředí s nebezpečím výbuchu. Nevyžadují, aby se zabývaly samostatnými funkcemi, ale přispějí k bezpečné existenci zařízení a ochranných systémů, které se tam budou používat.Směrnice také definuje metodu prokazování shody výrobku s požadavky ATEX. Výrobky, které tyto potřeby splňují nebo harmonizované normy s informacemi, musí rovněž splňovat své důležité požadavky. Využití hodnot není nutně indikováno, pouze samotný postup plnění. Jedná se o soulad se zásadou, kterou společnost uplatňuje na základě oznámení vydaného Evropskou komisí. Odchylky se mohou vyskytnout, ale v úspěchu třetí kategorie elektrických spotřebičů a neelektrických zařízení kategorií dvou a tří.Pokud jde o tyto prvky, v tomto případě může výrobce zařízení vydat dohody o shodě bez účasti oznámeného subjektu. Požadavky jsou však zohledněny a výrobce bude tímto způsobem odpovědný za uvedení svého výrobku na trh.Pokud jde o hlavní požadavky, jedná se tedy o certifikaci elektrických a neelektrických zařízení, vlastní certifikaci, požadavky na výrobní závody a vytvoření Evropské unie v povinném a klíčovém charakteru jsou přijatelné.