1 objektivovy mikroskop

Mikroskop je ve stavebnictví a provozu velmi nízký. V kovovém nebo plastovém pouzdře, které má obsah a stůl, namontované ve vhodných vzdálenostech: čočky, okuláru, zrcadla a clony.

Okular je sada dobře zvolených čoček vložených do kovové trubice, na kterou oko vypadá. Čočka pak více než jen výběr dobře zvolených čoček, umístěných v kovové trubce, pouze něco menšího, než je "mikroskop". Mikroskopická příprava je kus biologického materiálu umístěný v kapce vody na obdélníkovém takzvaném první sklíčko a zakryje se tenkým okem krycího sklíčka. Připravený preparát mikroskopu je ukryt na stole ve světle mikroskopického pohledu objektivu. Sklo ve střední části stolu dopadá na dno preparátu, který je ovládán pohyblivým zrcadlem umístěným pod stolem. Správně nasazené zrcadlo nasměruje nasbírané sluneční světlo nebo umělé - pokud má mikroskop elektrické osvětlení - na mikroskop. Clona je umístěna mezi zrcadlem a přípravou mikroskopu a potvrzuje úlohu regulace množství světla dopadajícího na střed a dosahujícího pozorovatelova oka. Zvednutím a přechodem na stůl s přípravkem se stanoví zraková ostrost přípravku. V optickém mikroskopu se předpokládá celkové zvětšení pozorovaného předmětu násobením zvětšení okuláru zvětšením objektivu. Úplně nová forma a to, co se děje v daleko komplikované síti a službě, je charakterizováno elektronovým mikroskopem. Princip praxe je zde podobný, jen to, že práce světla udržuje v aktuálním mikroskopu řádně kalibrovaný elektronový paprsek. Příprava přípravku je také velmi sofistikovaná. Nejprve se biologický materiál převede do vhodné pryskyřice. Po koncentraci pryskyřice je tato sada našroubována speciálním mikrotonovým nožem na velmi tenké řezy, které jsou publikovány na farmě objektivního pohledu mikroskopu. Elektronový mikroskop umožňuje získat velmi rychlé zvětšení v optických mikroskopech.